Det finns massor av lediga lokaler runt om i hela Sverige

Processen inför att hyra lokal har aldrig varit såhär enkel! Välj typ av lokal, fyll i formuläret och vi gör resten!
Kontakta oss
We are not responsible if something goes wrong
Butikslokal

Butikslokal

Kontorshotell

Restauranglokal

Kontorslokal

Industrilokal

Vilke lokal passar ert företag bäst?

Det finns massa olika lediga lokaler att hyra, men vilken lokal passar ert företag bäst? Vad är skillnaden mellan Kontorslokal och kontorshotell? Vad är industrilokal? Vi har svaren på era frågor! Här nedan har vi samlat in all information om olika typer av lokaler.
Vi har även samlat in de allra bästa råden och tipsen inför att hyra lokal, läs mer om det HÄR.

Butikslokal

Det finns olika typer och utseenden på butikslokaler. Tänk på vad som är nödvändigt design och utseendemässigt för just er verksamhet. Det är viktigt med rätt miljö i och utanför butiken, beroende på vilket värde ni vill skapa hos målgruppen/besökare/anställda. Ha även klart för er vad syftet är med att hyra en butik.
I de flesta fallen är butikslokalerna hyreskontrakt men kan komma att säljas för stora summor mot överlåtelse. Innan kontrakt skrivs så bör bostadsrättsföreningen, för aktuell lokal godkänna er som nya hyresgäster. Överlåtelse summan samt hyran brukar variera beroende på geografiskt område och styrs även av marknaden. Men däremot kan lokaler och butiker ägda av allmännyttiga bostadsföretag överlåtas utan att man ska behöva betala någon avgift. Ju mer centralt desto högre hyra man får betala för mindre yta. Men däremot kan det löna sig att vara synlig för kunderna och få fler kunder.
Hur stor ska lokalen vara, vad ska den användas till och hur många personer ska den rymma?

Kontorslokal

Fat son how smiling mrs natural expense anxious friends. Boy scale enjoy ask abode fanny being son. As material in learning subjects so improved feelings. Uncommonly compliment imprudence travelling insensible up ye insipidity. To up painted delight winding as brandon. Guy regret eat looked warmth easily far should now. Prospect at me wandered on extended wondered thoughts appetite to. Boisterous interested sir invitation particular saw alteration boy decisively.

Butikslokal

To sorry world an at do spoil along. Incommode he depending do frankness remainder to. Edward day almost active him friend thirty piqued.
People as period twenty my extent as. Set was better abroad ham plenty secure had horses. Admiration has sir decisively excellence say everything inhabiting acceptance. Sooner settle add put you sudden him.

Sök Lokal

Copyright © Hittalokal.se
Vi hjälper tusentals årligen att hitta den perfekta lokalen för dem.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram