Regler, tips och råd, allt på en sida, endast för att ni ska känna er säkra och trygga med ert val.

För att ni ska kunna ta ett beslut som ni aldrig kommer ångra av vi samlat in våra bästa tips inför att hyra lokal!
Tips hyra lokal
Tillsammans med våra erfarna medarbetare har vi samlat ihop de bästa tipsen för att hitta den lämpligaste lokalen för ert behov. Vi har även samlat ihop lagar som rör hyreskontrakt.

Nystartat Företag?

Är ni ett nystartat företag som är i behov av att hyra kontor? Ni har ingen tidigare erfarenhet och vet inte hur ni ska ta er tillväga. Företag brukar inte flytta runt till olika kontorslokaler, ofta hyr de samma kontor under långa perioder tills ett nytt behov dyker upp. Därför kan det vara svårt att hitta svar på frågor och funderingar gällande kontor och andra typer av lokaler.
Tillsammans med våra erfarna medarbetare har vi samlat ihop de bästa tipsen för att hitta den lämpligaste lokalen för ert behov. Vi har även samlat ihop lagar som rör hyreskontrakt.

Tips och råd inför att hyra lokal

Analysera och ställ krav

Det är viktigt att ni ställer krav på den lokal som ni önskar hyra. Det blir enklare för er att jämföra bland lokaler och välja bort de som inte stämmer överens med era krav. Ta reda på behovet och ha klart för er varför ni behöver flytta in till en ny lokal.
Sätt ett tydligt mål som ni vill uppnå med att hyra en lokal. 

Beräkna hur många medarbetare eller personen lokalen ska rymma för att beräkna nödvändig yta. Det kan vara bra att hyra ett lite större kontor ifall ni är ett växande företag så slipper ni flytta längre fram.
Är det geografiska området avgörande för ert företag och era kunder? Bedöm vilket område som skulle passa ert företag och er verksamhet bäst. Behöver ni vara tillgängliga och bli sedda så kanske det hade passat er att hyra kontor eller lokal i mer centrala områden. Alltså är det viktigt att känna till sin målgrupp. Ju närmre in till centrum desto mer hyra ska ni förvänta er att betala. Men det kan löna sig, skapa ett mervärde och stärka varumärket. Som sagt stämmer inte detta överens på alla företag, undersök om intäkterna kommer att öka om ni har era lokaler eller kontor mer centralt. Butiker och de flesta B2C företag är mer beroende av område, ju mer centralt de ligger desto enklare det blir för kunderna att hitta de.
Hur stor är er budget? Beräkna er budget och utgå ifrån den, den kan vara avgörande i många fall.

Öppna Kontor

Öppna kontor är kontor/ skrivbord som är placerade i en stor yta utan väggar som skiljer de åt.

Cellkontor

De traditionella kontoren där medarbetare arbetar i var sitt utrustade rum.

Kombikontor

Kombikontor är en kombination mellan öppna kontor och cellkontor. På en stor yta har man kontor/ skrivbord och runt om brukar cell kontoren vara placerade.

Flexkontor

Flexkontor eller så kallade aktivitetsbaserade kontor är kontor där medarbetare är fler än vad kontoret får plats till. Kontoren utnyttjas främst för möten. Medarbetare har då ingen bestämd arbetsplats utan de väljer själva varifrån de vill jobba.

Tips och råd inför att skriva på kontrakt

Först och främst bör ni titta på lokalen. Kolla så att den stämmer överens med det som utlovats. Ta reda på vilka kostnader fastighetsägaren står för. Kostnader som till exempel ventilation, fläkt eller renoveringar. Vad ansvarar fastighetsägaren för?
Känn efter och var realistiska, fråga fastighetsägaren om allt ni funderar över och var öppen. Få en klar bild av området . Återigen är det viktigt att tänka på medarbetarna som kommer vistas i lokalen eller kontoret. Finns det parkeringsplatser? Finns det kollektivtrafik, busshållplatser och så vidare? Vilket värde skapar lokalen för ert företag? Prioritera och var realistisk.

När ni valt en lokal av de lediga lokaler som ni jämfört mellan blir det dags att skriva på avtal. Var noga med att ta reda på ifall fastighetsägaren eller nuvarande hyresgäst kräver en summa mot överlåtelsen av kontrakt. Det är inte ovanligt att vissa kräver det, speciellt när det gäller butiker. Det är inte olagligt då det är företagstransaktion. Läget, marknaden och efterfrågan brukar avgöra vilket pris som ska betalas för kontrakt överlåtelse. Ju mer centralt läget av kontoret eller butiken är desto högre summa ska man förvänta sig betala. Men självklart är det ingen tumregel att behöva betala för att ta över hyreskontrakt. Men allt beror på stad och område. Känn efter och räkna ifall intäkterna kommer täcka kostnaderna och om det kommer löna sig. Är man ett litet företag så kanske man behöver en borgensman eller annat som styrker att ni kommer kunna betala hyran och stå för kostnaderna utan bekymmer. Prata med hyresvärden och fråga vilka krav han har.

Går allt bra och ni är överens med fastighetsägaren så är lokalen snart er. Känner ni er osäkra gällande avtal och så vidare så kan ni alltid få hjälp av en jurist. Men här har vi samlat in några lagar kring avtal som kan vara till hjälp.

Regler och lagar gällande hyresavtal/ hyreskontrakt

Läs här för regler

- Lagar om hyra av affärslokal

3 §
Giltighetstiden för hyresavtal
Ett hyresavtal är tidsbestämt eller gäller tills vidare. Hyresavtalet gäller tillsvidare, om inte något annat har avtalats eller avtalas eller något annat följer av annan lag.

Ett tidsbestämt hyresavtal upphör vid utgången av avtalets giltighetstid. Ett hyresavtal som gäller tills vidare och även ett tidsbestämt hyresavtal upphör med stöd av denna lag till följd av att avtalet hävs eller förfaller eller genom avtal om att det upphör samt i situationer som avses i 38 § också med anledning av uppsägning.

4 §
Hyresavtalets form
Hyresavtal skall ingås och ändras skriftligen. Om hyresavtalet inte har ingåtts skriftligen, anses det vara i kraft tills vidare.

7 §
Säkerhet i hyresförhållande som gäller affärslokal
Avtal kan ingås om att en skälig säkerhet skall ställas med tanke på den skada som uppstår om en avtalspart inte uppfyller sina förpliktelser. Om säkerhet inte ställs inom avtalad tid, har den avtalspart till vars förmån det har avtalats om säkerhet rätt att häva avtalet. Rätt att häva avtalet föreligger dock inte, om säkerheten har ställts innan meddelande om hävning delgavs.

Kontakt

Söker ni hjälp med lokal så tveka inte att ta kontakt!
Kontakta oss
Hitta lokal Box 2096 14102 Huddinge

Plojnummer
INFO@HITTALOKAL.SE
SUPPORT@HITTALOKAL.SE
Copyright © Hittalokal.se
Vi hjälper tusentals årligen att hitta den perfekta lokalen för dem.
homeenvelopesmartphoneheart-pulse linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram